Stop calling White Pathology, “White Privilege.”

Diallo Kenyatta